ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΘΗΣ

(1852-1941)

 

Η ζωή και το έργο του

Ελένη Παπαδοπούλου

 

SPIRIDON SPATHIS

(1852-1941)

 

Sa vie et son oeuvre

Hélène Papadopoulou