«Μελωδόραμα» και καθ’ ύλην (παιδαγωγικοί) προϊστάμενοι

Πώς ορίζονται: «Μουσική», «Κοινότητα Εκπαιδευτικών Μουσικής», «Διάλογος», «Σχολικός Σύμβουλος»,

«Παιδαγωγικός Προϊστάμενος», «Διοικητική Ιεραρχία», «Δημοκρατική Διαβούλευση», «Κοινωνική Λογοδοσία»;

Τι σημαίνει τελικά «ΚΟΙΝΟΝ», τι «ΙΔΙΟΝ» συμφέρον και με ποιο ασχολείται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ;

23-04-2006

Ερώτημα προς τη Σύμβουλο Μουσικής Β. Ελλάδας στην ηλεκτρονική κοινότητα “school music”

23-04-2006

1η απάντηση της Συμβούλου

12-06-2006

Επόμενες απαντήσεις-σχόλια της Συμβούλου

28-09-2006

Έγγραφο προς τον Προϊστάμενο Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

20-11-2006

Έγγραφο προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Κ. Μακεδονίας

10-12-2006

Έγγραφα προς το Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΕΠΘ

11-01-2007

Απάντηση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Κ. Μακεδονίας

22-01-2007

Έγγραφο προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-02-2007

Απάντηση του Διευθυντή του ΣΕΠΕΔ

12-06 έως 02-07

«School Music» Στόχοι και χαρακτήρας της κοινότητας – Το πριν και το μετά – Τα τελευταία σχόλια

Κεντρική Σελίδα