Πάμε Καλύτερα !

Σήμερα, «παγκόσμια ημέρα της μουσικής», αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθύνουμε χαρμόσυνο άγγελμα και χαιρετισμό αλληλεγγύης. Μετά τρίμηνη, αταλάντευτη πορεία και στάση, η δράση της «Πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών για μια οριζόντια - αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική δράση» που συνοψίστηκε στις ΣΥΓΚΛΗΣΕΙΣ Β' & Γ' απέδωσε καρπούς στο θέμα: άνευ όρων και ορίων τηλεοπτικοποίηση της Συνταγματικώς προσδιορισμένης παιδείας που συναρθρώθηκαν στην τηλεοπτική παραγωγή "Μελωδόραμα-1ος μαθητικός τηλεοπτικός διαγωνισμός". Η άκρατη και αιφνίδια εισχώρηση του ιδίου και της ιδιωτείας στο κοινόν και στο δημόσιον της Παιδείας, αφού αρχικά αναδιπλώθηκε, τελικά υπεχώρησε. Ο συνήθης, εκφυλισμένος, αγοραίος, «φιλόμουσος» ορισμός της μουσικής εντός της παιδείας, επίσης. Η τηλεθέαση ως κριτής πάντων και πασών δεν κατόρθωσε να επιβάλλει το θέσφατο «είμαι στην tv, άρα υπάρχω». Τελικό όφελος: η κατάδειξη του σαθρού οικοδομήματος της (τηλε)διεύρυνσης του δημόσιου τομέα και της σύμπραξής του με τον ιδιωτικό.

Ο (έντυπος) Τύπος, αν και λαγοκοιμώμενος ως επί το πλείστον, έβγαλε τελικά στο φως τις απόψεις της «Πρωτοβουλίας» και καλύπτοντας τα συμβάντα, δημιούργησε επαρκή ερείσματα για πανελλήνια διάχυση ενός θέματος κατ' αρχήν τοπικού χαρακτήρα. Η άμεση απάντηση στην δόλια προσπάθεια «δημοσιογράφου» να χτυπήσει κάτω από τη μέση τους καθηγητές μουσικής του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, απέφερε εν τέλει ενίσχυση του κύρους, και απεκατέστησε το «τρωθέν» ήθος, τόσο των συναδέλφων όσο και τα προς στιγμήν σε «κρίση» χαρακτηριστικά της Πρωτοβουλίας μας.

Χωρίς κομματικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, αλλά και μακριά από δογματικούς αφορισμούς της συνδικαλιστικής δράσης, η ασυνήθιστη αντιμετώπιση ενός καίριου πολιτικού διακυβεύματος από την «Πρωτοβουλία», όχι μόνο αφύπνισε και συντόνισε τον παραδοσιακώς δομημένο συνδικαλισμό σ’ ένα «πρωτοβουλιακό» μήκος κύματος, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε το ώριμο αίτημα για απεγκλωβισμό από τα συνδικαλιστικά μας αδιέξοδα.

Η προσφυγή στο Συνήγορο του Πολίτη/Παιδιού, η ενημέρωση των βουλευτών της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, των βουλευτών της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων, των αρμοδίων παραγόντων του ΥπΕΠΘ, σ’ όλο το εύρος της διοικητικής πυραμίδας και των παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, απετέλεσαν ικανές συνθήκες για να αποτρέψουν τον τελικό εξευτελισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία επρόκειτο να συρθεί στην (εξαγγελθείσα για την «παγκόσμια ημέρα της μουσικής») απονομή του "δώρου της επιβράβευσης".

Στην ευόδωση των δράσεων μας, συνέβαλε καταλυτικά η χρήση των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου που αξιοποιήθηκαν ως μέσα πληροφόρησης και άμεσου διαλόγου. Η μόνιμη δικτυακή παρουσία (www.protovoulia.net), αποτελεί ένα ακόμα αναπτυσσόμενο μέσο των πολιτικών δράσεων στη νέα εποχή.

Η πρώτη και επιτυχής δράση της «Πρωτοβουλίας» την πιστώνει με τιμή, και τη χρεώνει με ευθύνη. Διεκδικώντας στην πράξη την επιβεβαίωση του τίτλου της, η «Πρωτοβουλία» αντλεί από την ανάγκη προσωπικής έκφρασης, προχωρεί με επιλεκτική σύμπραξη, και πραγματώνεται σε θέσεις/δράσεις που, ξεκινώντας από τη βάση, αναπτύσσονται σε οριζόντια κατ' αρχήν διάταξη, με τελικό αίτημα/αποδέκτη μιαν ευρύτερη κοινωνική συναίνεση. Με άλλα λόγια, μια «Πρωτοβουλία» δεν εστιάζει στα συνδικαλιστικά αιτήματα με τον παραδοσιακό τρόπο, ως "περιχαρακωμένη πρακτική", αλλά, ως "κατ’ έννοιαν δράση", διεκδικεί κοινωνικά αιτήματα μέσα από ένα προσωποκεντρικό μοντέλο. Μη έχοντας δεδομένη τη βάση της, κάθε «Πρωτοβουλία» έρχεται αυτόκλητη, να διοχετεύσει τις προσωπικές θεωρήσεις ενός εκάστου σε μια προοπτική κοινών θέσεων και πολιτικών πρακτικών.

Πάμε Καλύτερα!

Με θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς

21 Ιουνίου 2006

Κείμενο της Π.ΕΚ.ΟΡ.Α.ΣΥ.Δ.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα