Ειδικότητα Β’ κατηγορίας: Μουσικοί ΠΕ 16, ΤΕ16, ΕΜ Μουσικοί

 

Η Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ συνεχίζει να μην δίνει λύση στο πρόβλημα το οποίο η ίδια δημιούργησε και αφορά τους πίνακες προϋπηρεσίας των μουσικών. Ένας καθηγητής μουσικής έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τους μουσικούς τίτλους σπουδών του, να κάνει κάθε χρόνο διαφορετικές αιτήσεις πρόσληψης. Του δίνεται η δυνατότητα να προσληφθεί σε σχολεία γενικής παιδείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, σε Μουσικά σχολεία όπου μπορεί να δηλώσει, αν κατέχει τα τυπικά από τον νόμο προσόντα, μέχρι δύο -2- μουσικές ειδικεύσεις και ως εμπειροτέχνης μουσικός για την διδασκαλία μουσικών οργάνων όπου δεν έχουν αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο από το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο ανάλογα με το πώς θα προσληφθείς καταχωρείσαι και σε άλλον πίνακα προϋπηρεσίας, κατακερματίζοντας έτσι την συνολική πραγματική καθηγητική προϋπηρεσία σου (πχ. ο φιλόλογος να έχει άλλη προϋπηρεσία για τις ώρες που δίδαξε Αρχαία, άλλη για τις ώρες που δίδαξε Έκθεση, Ιστορία, κοκ).

Με αυτό το τέχνασμα που εφαρμόζεται από το 2006 και εφεξής χάνουν άδικα το δικαίωμα διορισμού με την ρύθμιση του 30μηνου οι καθηγητές μουσικής που είχαν την ατυχία να έχουν την δυνατότητα να διδάξουν δυο -2- μουσικές ειδικεύσεις (πχ. Θεωρητικά Ευρωπαϊκής ή Βυζαντινής μουσικής ή κάποιο άλλο μουσικό όργανο) και οι καθηγητές μουσικής οι οποίοι μετονομάστηκαν εν μιά νυκτί ιδιώτες εμπειροτέχνες μη προσμετρώντας τους κανένα συνεκτιμώμενο προσόν (πτυχία άλλων μουσικών ειδικεύσεων, παιδαγωγική επάρκεια κ.ά. ) όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αποκλείοντας τους έτσι από κάθε δικαίωμα μόνιμου διορισμού.

 

κ. Υπουργέ,

Ο νόμος που εφαρμόζεται για «κοινωνικούς λόγους» και αφορά «εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται επί πολλά έτη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι και οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι ήδη έγγαμοι με παιδιά και έχουν πτυχίο πάνω από 15 έτη», όπως αναφέρατε ο ίδιος στην ομιλία σας, πρέπει να εφαρμοστεί για κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος έχει συνολική προϋπηρεσία πάνω από 30 μήνες και όχι ρατσιστικά να αποκλείονται συνάδελφοι μουσικοί είτε ως εμπειροτέχνες u949 είτε εμπαίζοντας τους με το άθροισμα της προϋπηρεσίας τους. Προσωπικά βρίσκομαι στην δεινή θέση να έχω συνολική πραγματική καθηγητική προϋπηρεσία 31 μήνες: 3 μήνες δουλεύοντας ως μουσικός σε ολοήμερα δημοτικά σχολεία και τους υπόλοιπους 28 δουλεύοντας ως καθηγητής του παραδοσιακού οργάνου ταμπουρά σε μουσικό σχολείο από τους οποίους τους 9 τελευταίους μήνες, αν και δεν έχει αλλάξει τίποτα στο εργασιακό μου περιβάλλον (βρίσκομαι στο ίδιο σχολείο τα τελευταία πέντε -5- χρόνια, διδάσκω το ίδιο όργανο στους ίδιους μαθητές), θεωρούμαι εμπειροτέχνης ιδιώτης μουσικός. Επομένως αν και έχω τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα διορισμού στους κλάδους ΤΕ16 (έτος κτήσης πτυχίου 1997, Δίπλωμα Βυζαντινής, πτυχίο Φυγής) και ΠΕ.16.01 (απόφοιτος τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών -2007- όπου στο πρόγραμμα Σπουδών μου αποδεικνύεται ότι μεταξύ των άλλων μαθημάτων παρακολούθησα τρία -3- εξάμηνα Οργανοχρησίας του Ταμπουρά τα οποία δεν προσμετρούνται ως προσόν), έχω παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δεν έχω όμως το δικαίωμα άμεσου διορισμού όπως αυτό θα ισχύσει, σύμφωνα με τον νόμο, για όλους τους καθηγητές των κλάδων ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ γιατί για το ΥΠΕΠΘ από το 2006 θεωρούμαι άδικα και χωρίς καμία αιτιολογία «εμπειροτέχνης μουσικός».

 

κ. Υπουργέ,

Πιστεύω ότι θα ενεργήσετε εγκαίρως με μια καινούργια νομοθετική ρύθμιση ώστε να διορθώσετε αυτήν την κοινωνική αδικία που έχει δημιουργηθεί, δίνοντας σε όλους όσους έχουν 30 μήνες πραγματικής καθηγητικής προϋπηρεσίας ανεξαιρέτως την δυνατότητα να συμπεριληφθούν στους ευεργετούντες του νόμου.

 

Με εκτίμηση

Σιάσος Σπύρος ΠΕ 16.01, ΤΕ 16, ΕΜ Μουσικός

siasospyros@yahoo.gr

 

 

Δημοσιεύτηκε στο esos, 24/07/2008 08:09