Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255

FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338                                Αθήνα, 22/6/04

www.olme.gr                                                                Α.Π.: 961

e-mail: olme@otenet.gr

    ΠΡΟΣ:

-  την Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτωνκ. Μ. Γιαννάκου

-  τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλό

-  τον Γ. Γραμματέα του ΥΠΕΠΘκ. Α. Καραμάνο

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επανέρχεται στο σοβαρό ζήτημα της στελέχωσης των Μουσικών σχολείων με το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό.

           

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Επανειλημμένα σας έχουμε καταγγείλει την αδιαφάνεια στις προσλήψεις και το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών μουσικής στα μουσικά σχολεία.

Η διαδικασία πρόσληψής τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3027/2002, αλλά πραγματοποιείται με αδιαφανή τρόπο και με αυθαίρετα κριτήρια από την καλλιτεχνική επιτροπή.

Υποχρεώνονται τα ΠΥΣΔΕ να κυρώνουν πίνακα αναπληρωτών χωρίς τα ίδια να έχουν δικαίωμα στην έκφραση της δικής τους γνώμης και απόφασης.

Καταγγέλλουμε την υπέρβαση των κείμενων διατάξεων, που γίνεται με παρέμβαση υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τις αρμοδιότητες των ΠΥΣΔΕ όπως αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 1/3-1-2003.

Συγκεκριμένα, ενώ στο Π.Δ. 1/3-1-2003, άρθρ. 12 παρ. 27 αναφέρεται ότι: "τα ΠΥΣΔΕ συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και τα μουσικά σχολεία και προτείνουν την τοποθέτησή τους", το ΥΠΕΠΘ με την υπ' αριθμ. 79764/28-7-2003 Υ.Α., το υπ. αριθμ. 131808/Γ7 και το υπ. αριθμ. 133300/Γ7 (28-7-03) έγγραφά του, ουσιαστικά τροποποιεί το σχετικό Π.Δ. παραχωρώντας όλη τη δικαιοδοσία της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών καθηγητών μουσικών σχολείων στην καλλιτεχνική επιτροπή και μετατρέπει τη λειτουργία των ΠΥΣΔΕ σε διακοσμητική, υποχρεώνοντάς τα να αποδέχονται πίνακες υποψηφίων χωρίς να έχουν γνώμη, αλλά ούτε να γνωρίζουν τα προσόντα των υποψηφίων.             

Με την Υ.Α. 78764/Γ7/ 28-7-2003, ενώ από τη μια μεριά έγινε προσπάθεια από το ΥΠΕΠΘ να εμφανιστεί ότι «αντικειμενικοποιούνται» τα κριτήρια, από την άλλη εισήχθηκε ο θεσμός της «ακρόασης» από επιτροπή της επιλογής του Υπουργού Παιδείας  η οποία έχει και καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των καθηγητών.

Με την παραπάνω Υ.Α. το 65% των μορίων της κατάταξης σε πίνακες διοριστέων δίνεται από την «ακρόαση» και μόνο το 35% των μορίων από τα τυπικά προσόντα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι υποβαθμίζονται παραπέρα τα πτυχία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, όταν σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αυτό «ελάχιστο προσόν», ακόμα και για τις θεωρητικές ειδικεύσεις (άρθρο 2 της Υ.Α. 79764/Γ7).

Στο άρθρο 5, παρ. 8 αναφέρεται ότι οι τελικοί πίνακες ισχύουν για τρία (3) έτη! Αυτό σημαίνει πως ο κάθε εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να υφίσταται ανά τριετία τη διαδικασία της ακρόασης και τούτο χωρίς τη βεβαιότητα για προσωρινή έστω πρόσληψη! Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο καθηγητής μουσικής που δεν θα λάβει βαθμό 40 από την επιτροπή ακρόασης δεν κατατάσσεται καθόλου στους πίνακες πρόσληψης αναπληρωτών που συντάσσεται για μια ολόκληρη τριετία, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων, της προϋπηρεσίας του σε δημόσιο σχολείο και της βαθμολογίας που έλαβε από αυτά !! (άρθρο 5 της Υ.Α. 78764/Γ7).

Στα μουσικά σχολεία επίσης παρατηρείται το απαράδεκτο γεγονός της πρόσληψης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (μουσικά όργανα) ως ωρομισθίων ακόμα και με πάνω από 11 ώρες την εβδομάδα, πάνω τις σχετικές διατάξεις του ν.1566/85. Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί με πλήρες ωράριο (21 διδακτικές ώρες) έχουν προσληφθεί ως ωρομίσθιοι.

Επίσης οι προσλήψεις ωρομισθίων μοσυικών ειδικοτήτων στα μουσικά σχολεία πραγματοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα αυτό να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία (μη ολοκλήρωση ύλης), όσο και στους εκπαιδευτικούς (εργασιακή ομηρία, δημιουργία άγχους και ανασφάλειας).

Ζητάμε:

α) να καταργηθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση (υπ.αρ.79764/28-7-2003), με δεδομένο ότι με τη διαδικασία της «ακρόασης» και με το σημαντικό ρόλο που της επιφυλάσσει η Υ.Α. θα επικρατήσουν πλήρως τα προσωπικά και υποκειμενικά κριτήρια.

β) να επεκταθούν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3027/2002 και να δημιουργηθεί ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία και για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών μουσικής στα μουσικά σχολεία, με ταυτόχρονη κατάργηση της καλλιτεχνικής επιτροπής, της οποίας ο αδιαφανής τρόπος λειτουργίας έχει επανειλημμένα καταγγελθεί,

γ) να σταματήσουν οι παρεμβάσεις στη λειτουργία των ΠΥΣΔΕ, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις, δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία τους και οδηγούν στην αυθαιρεσία και στον ελλιπή έλεγχο.

δ) να καταργηθεί ο θεσμός των ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και το «ειδικό καθεστώς» με το οποίο προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί στα μουσικά σχολεία με ωράριο μεγαλύτερο των 11 ωρών την εβδομάδα, ακόμα και με 21 ώρες.

ε) στο πλαίσιο αυτό, ευνόητη θεωρείται η απόλυτη προτεραιότητα των αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 1566 / 1985, όσον αφορά στα διδακτικά αντικείμενα π.χ. της Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής, της Ιστορία της Μουσικής, της Μορφολογίας της Μουσικής, της Αισθητικής της Μουσικής κ.ο.κ. Στη διδασκαλία οργάνων βεβαίως διορίζονται, ανάλογα  με το αντικείμενο διδασκαλίας και οι άλλοι μουσικοί του κλάδου ΠΕ16.02 (απόφοιτοι ωδείων και εμπειροτέχνες παραδοσιακών οργάνων)

 

 

 

Β) ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.

Είναι γνωστή η γενική πρότασή μας για «μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που θα συμπληρώσουν 18μηνη προϋπηρεσία στις 30-6-2004, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός και το είδος των συμβάσεων (αναπληρωτής ή ωρομίσθιος), το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των συμβάσεων, καθώς  και  αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι.»

Στο πλαίσιο αυτού του αιτήματός μας, ζητάμε να ενταχθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μουσικής ΠΕ16.02 στο ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, να γίνουν διορισμοί εκπαιδευτικών και σε αυτήν την ειδικότητα από τους πίνακες αναπληρωτών, οι οποίοι να δημιουργηθούν με βάση την πραγματική προϋπηρεσία στα δημόσια σχολεία

Σε καμιά περίπτωση να μην εξαιρεθούν από τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για τους διορισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Στις περιπτώσεις των διδασκόντων παραδοσιακά όργανα, που δεν υφίσταται τυπικό προσόν που να αποδεικνύει τη γνώση του, να απαιτείται για το μόνιμο διορισμό απολυτήριο Λυκείου και παιδαγωγικό πτυχίο. Παράλληλα η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει για την ένταξη αυτών των εκπαιδευτικών που έχουν τουλάχιστον 18μηνη προϋπηρεσία για φοίτηση σε ειδικά προγράμματα στην ΑΣΠΑΙΤΕ προς απόκτηση παιδαγωγικού πτυχίου.

 

 

Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

Γρ. Καλομοίρης                                                          Δ. Γεώργας

 

 

 

 

Πηγή: Ο.Λ.Μ.Ε.