Πανελλήνια Ένωση

Γονέων Μουσικών Σχολείων

Τ.Θ. 3804 - 10210 ΑΘΗΝΑ

www.musika.gr                             

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2009

                                                                                                Aρ. Πρωτ.: 235

 

ΠΡΟΣ:            κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

 Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

KOIN          ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κ  ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Σχετ.: 65565/    /5-6-09   ΥΠΕΠΘ

 

 

ΘΕΜΑ: "Συνάντηση με Υφυπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ

 

Λάβαμε γνώση της παραπάνω επιστολής του ΥΠΕΠΘ, που εστάλη σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας, και δεν καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητά της.

 

Όπως τονίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες γονείς στο Πανελλήνιο Συνέδριο που πραγματοποίησε η Ένωσή μας στη Θεσσαλονίκη και σας μεταφέρθηκε δια του προέδρου κ. Κουφαλάκου, πρόθεση μας είναι τα Μουσικά Σχολεία να λειτουργούν ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Στην κατεύθυνση αυτή επιδίωξή μας είναι το κάθε Μουσικό Σχολείο να έχει κτίριο με τις κατάλληλες υποδομές, αναλυτικά, ωρολόγια προγράμματα και βιβλία που θα οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών και τι κυριότερο καθηγητές κατάλληλους με μόνιμη σχέση εργασίας, που θα προσφέρουν έργο από την αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς.

 

Η μείωση των μαθητών σε 70 σε κάθε σχολείο, όπως προβλέπεται από την παραπάνω επιστολή έχει νόημα μόνο για σχολεία των οποίων οι υποδομές δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερους μαθητές. Για σχολεία που οι υποδομές τους (π.χ Ίλιον, Παλλήνη, Βόλος, Αγρίνιο κ.λ.π) μπορούν να εξυπηρετήσουν και να καλύψουν μεγαλύτερες ανάγκες η παραπάνω απόφαση είναι εις βάρος των σχολείων και της αποδυνάμωσής τους.

 

Κύριε Υφυπουργέ,

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την τροποποίηση της παραπάνω επιστολής, ώστε αυτή να μην ισχύσει τουλάχιστον για τα σχολεία που οι υποδομές τους μπορούν να καλύψουν περισσότερους από 70 μαθητές. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                      Η Γ. Γραμματέας

Π. Κουφαλάκος                                 Κ. Αθανασίου

koyf@otenet.gr                                 k.athanasiou@yahoo.gr